Bu önüm araba üstünlikli goşuldy!

Söwda arabasyny görüň

1.1 Mach Maşyn görmek linzalary

Gysgaça düşündiriş:

  • Senagat obýekti
  • 1.1 ″ Surat datçigi bilen gabat gelýär
  • 20 ~ 25MP çözgüt
  • Fokus uzynlygy 6 mm-den 75mm
  • C Dag


Önümler

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model Sensor formaty Fokal uzynlygy (mm) FOV (H * V * D) TTL (mm) IR süzgüji Apertura Dag Bölümiň bahasy
cz cz cz cz cz cz cz cz cz

1.1 ″ maşyn görmek linzalary IMX294 şekil datçigi bilen ulanylyp bilner.IMX294 şekil datçigi howpsuzlyk segmentiniň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin döredildi.Täze flagman modeliniň ululygy 1,1 security howpsuzlyk kameralarynda we önümçilik programmalarynda ulanmak üçin optimallaşdyryldy.Yzky yşyklandyrylan CMOS Starvis datçigi 10,7 megapiksel bilen 4K durulykda bolýar.Adatdan daşary pes yşyklandyryş öndürijiligi 4,63 mkm piksel ululygy bilen gazanylýar.Bu, IMX294 goşmaça yşyklandyryş zerurlygyny aradan aýyryp, az hadysaly yşykly programmalar üçin ideal edýär.Çarçuwanyň tizligi 10 bitde 120 fps we 4K durulykda, IMX294 ýokary tizlikli wideo programmalary üçin amatlydyr.

ChuangAn optika1.1"maşyn görmeklinza aýratynlyklary:Resolutionokary ölçegli barlag.

Maşyn görmek üçin esasy ulanyş şekillendiriş esasly awtomatiki gözden geçirmek we sortlamak we robot görkezmesi.Optiki sortlamak, ilki bilen miwe we gök önümler ýaly oba hojalyk önümleriniň senagat görnüşini awtomatlaşdyrmak isleginden dörän pikirdir.

ChuangAn Optics 1.1 ″maşyn görmek linzasyesleri oba hojalygynyň reňklerini sortlamakda ulanylyp bilner: miwe we gök önümleriň hilini weýran etmeýän synag, temmäki ýapragynyň hilini barlamak, däne kesgitlemekde we bahalandyrmakda ulanmak, oba hojalygynda ulanmak.

uil

Monohromatiki kameralar çal reňkden ak reňkdäki reňkleri kesgitleýär we ýokary kontrastly kemçilikleri bolan önümleri sortlanda täsirli bolup biler.

Akylly programma üpjünçiligi bilen bilelikde kameralary öz içine alýan sorterler, her bir obýektiň reňkini, ululygyny we görnüşini tanamaga ukyplydyr;şeýle hem önümdäki kemçiligiň reňki, ululygy, görnüşi we ýerleşişi.Käbir akylly jadygöýler hatda ulanyja haýsydyr bir obýektiň umumy kemçilik meýdanyna görä kemçilikli önüm kesgitlemäge mümkinçilik berýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary